• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Zabki

Kto tak śpiewa i tańczy od rana? To nasze żabki – grupa bardzo zgrana.O ćwiczeniach również pamiętają I opowiadań z chęcią słuchają.Podczas spacerów poznają przyrodę.Dbają o czystość i Ziemi urodę.O zwrotach grzecznościowych pamiętają, Zawsze z uśmiechem wszystkich witają.Żabki to grupa II do której uczęszczają dzieci 4 letnie.

Nauczyciele pracujący w tej grupie to Agnieszka Nowak i Monika Mikołajczak.

Grupa pracuje od 7.30 do 16.00

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2024 DLA GR. II ŻABKI

1.WIOSNA NA WSI 2.PUK, PUK, TO JA SZTUKA 3.DBAMY O PRZYRODĘ 4.POLSKA- MOJA OJCZYZNA

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

- utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich dorosłych i młodych
- zapoznanie z pracą rolnika
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia
- zapoznanie z wybranymi instrumentami smyczkowymi
- zapoznanie z kulturą Ukraińską
- kształtowanie postawy proekologicznej
- zdobycie wiadomości na temat segregacji śmieci
- poznanie polskich miast i zabytków
- utrwalenie wiadomości o symbolach narodowych

Wiersz ,, Barwy Ojczyste''

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel - serce czyste.
Piękne są nasze

Piosenka ,,Piosenka ekologiczna''
Płynie brudna woda do rzek.
Chcemy oddychać powietrzem czystym.
czystą wodę mieć

Ref. Czysta woda zdrowia doda
- to każde dziecko wie