• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Motylki

Grupa „Motylki” jest grupą dzieci 6 letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć dydaktycznych. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

W grupie pracują nauczyciele: Izabela Fiutek, Justyna Mróz, Bożena Janus woźna oddziałowa Joanna Wielińska.

Grupa pracuje od godziny 6:30 do 15:30.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC MAJ 2024 R.

Mieszkamy w Europie
Łąka w maju
Nasi kochani rodzice
Nowinki ze świata zwierząt

ZADANIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE:

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z symbolami europejskimi
Zapoznanie z różnymi rodzajami zwierząt mieszkających na łące poznanie cyklu rozwojowego żaby i motyla
Podsumowanie informacji na temat swojej rodziny oraz zorganizowanie uroczystości dla swoich rodziców
Poszerzenie wiadomości na temat zwierząt hodowlanych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz tego co z nich powstaje

Piosenki i wiersze z okazji Dnia Mamy i Taty