• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Motylki

Grupa „Motylki” jest grupą dzieci 6 letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć dydaktycznych. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

W grupie pracują nauczyciele: Izabela Fiutek, Justyna Mróz, Bożena Janus woźna oddziałowa Joanna Wielińska.

Grupa pracuje od godziny 6:30 do 15:30.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2023 R.

- Urządzenia elektryczne
- Nadchodzi zima
- Święta, święta…
- W świątecznym nastroju

ZADANIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE:

- Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
- Obserwowanie zmian zachodzących zimą, poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
- Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem
- Wzmacnianie więzów rodzinnych, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

PIOSENKI I WIERSZE DO WYSTĘPU Z OZKAJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA