• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Motylki

Grupa „Motylki” jest grupą dzieci 6 letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć dydaktycznych. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. W grupie pracują nauczyciele: Beata Chatys, Justyna Mróz, woźna oddziałowa Joanna Wielińska.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC MAJ 2023 R.

I. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
II. O czym marzą zwierzęta?
III Czyim domem jest łąka?
IV Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
V Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

ZADANIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE:

• Zapoznanie z wybranymi zabytkami i miejscami na świecie
• Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt domowych i podwórkowych
• Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt i owadów żyjących na łące
• Budzenie szacunku do rodziców
• Kształtowanie umiejętności doceniania własnej osoby i rówieśników

W miesiącu maju rozwijamy umiejętności muzyczne i recytatorskie podczas przygotowania uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

Wiersz
„Sześć kucharek”
Było sobie szesc kucharek:
Jedna chuda jak sucharek,
Jak bułeczka pulchna druga,
Trzecia jak makaron długa,
Czwarta miała mleczną cerę
I lubiła kluski z serem,
Piąta niby pączek tłusta
I jak ocet kwaśna szósta.
Pięć kucharek w mlecznym barze
Miało przez nią kwaśne twarze,
Bo nic nigdy nie robiła,
Tylko ciągle się kłóciła: (…)
Tak się z soba pokłóciła,
Że się wreszcie obraziła
I nie mówiąc nic nikomu poszła się
przepraszać w domu.