• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Nasza kadra

KADRA:

Aneta Cichoń - dyrektor

Justyna Bucka- Kowalska – nauczyciel logopeda

Beata Chatys – nauczyciel grupy V oraz pedagog specjalny

Izabela Fiutek – nauczyciel grupy III i IV

Anna Gołdyn – nauczyciel katecheta w grupie IV i V
Bożena Janus- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w grupie IV

Małgorzata Kajzik – nauczyciel w grupie III

Justyna Kobos – nauczyciel w grupie IV

Sylwia Kulińska – nauczyciel w grupie II oraz pedagog przedszkolny.

Monika Mikołajczak – nauczyciel w grupie I i II

Justyna Mróz – nauczyciel w grupie V i nauczyciel j. angielskiego w grupach I-III

Agnieszka Nowak- nauczyciel w grupie I

Maria Smerdzyńska – nauczyciel j. angielskiego w grupie IV i V

PERSONEL POMOCNICZY:

Jerzy Blicharski – konserwator

Inga Chrzanowska – pomoc kucharki

Anita Fatyga – woźna oddziałowa

Katarzyna Kawiorska – intendent

Joanna Marzec – woźna – oddziałowa

Adriana Możdżeń – pomoc kucharki
Beata Smorąg- woźna oddziałowa

Marta Wojnarowska – Wilczyńska – pomoc nauczyciela

Joanna Wielińska – woźna – oddziałowa

Grażyna Wsułek – kucharka

Mariola Zuchowicz – woźna – oddziałowa

Angelika Zygan – pomoc nauczyciela