• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Tuptusie

Grupa I Tuptusie to najmłodsze Przedszkolaki. Każdy dzień to dla maluchów nowe wyzwania i doświadczenia połączonez z zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami.Zapewniamy w naszej grupie dobrą zabawę zdobycie nowych umiejętności i wiadomości. Mamy nadzieje, że dzieki naszym staraniom i Państwa zaufaniu czas spędzony w tej grupie będzie dla dzieci beztroską przygodą służącą poznawaniu i rozumieniu świata. W tą wspaniałą podróż zabierają nauczycielki: Agnieszka Nowak, Monika Mikołajczak, Aneta Cichoń.W opiece nad dziećmi pomagają :pomoc nauczyciela: Marta Wilczyńska , woźna oddziałowa Anita Fatyga. Oddział pracuje od 7.00 do 15.30.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

1. PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU
2. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
3. BEZPIECZNE ULICE
4. NADESZŁA JESIEŃ

Zadania wychowawczo- dydaktyczno- społeczne

- integracja dzieci
- przestrzeganie wspólnie ustalonych norm współżycia w grupie
- wzbogacanie wiadomości na temat bezpieczeństwa
- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
- obserwowanie środowiska przyrodniczego, zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

Piosenka MASZERUJE MAŁA ANIA Bożena Forma
Maszeruje mała Ania
razem z rodzicami,
głośno śpiewa im piosenkę
z wiatrem i ptakami.
Ref. La la la
śpiewaj też,
la la la jeśli chcesz.
Opowiada o przedszkolu
i o miłej pani,
o zabawkach i o swojej
przyjaciółce
Hani.
Ref. La la la
śpiewaj też,
la la la jeśli chcesz.

Wiersz Jestem duży! Byłem mały! Dorota Gellner
Jestem duży! Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki? Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce,
Włosów
też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
Chociaż byłem taki mały.