• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Tuptusie

Grupa I Tuptusie to najmłodsze Przedszkolaki. Każdy dzień to dla maluchów nowe wyzwania i doświadczenia połączone z zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami. Zapewniamy w naszej grupie dobrą zabawę, zdobycie nowych umiejętności i wiadomości. Mamy nadzieje, że dzięki naszym staraniom i Państwa zaufaniu czas spędzony w tej grupie będzie dla dzieci beztroską przygodą służącą poznawaniu i rozumieniu świata.

W tą wspaniałą podróż zabierają nauczycielki: Beata Chatys, Justyna Kobos, Aneta Cichoń.

opiece nad dziećmi pomagają: pomoc nauczyciela: Marta Wilczyńska, woźna oddziałowa Anita Fatyga. Oddział pracuje od 7.00 do 15.30.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC MAJ 2024

- Co w trawie piszczy?
- Puk, puk, to ja, sztuka
- Moja mama i mój tata
- W świecie zwierząt

Zadania wychowawczo- dydaktyczno- społeczne

- Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
- Rozwijanie wiedzy o sztuce
- Wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny
- Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w różnych środowiskach

Nauka wierszy i piosenek

W miesiącu maju rozwijamy umiejętności muzyczne i recytatorskie podczas przygotowania wierszy i piosenek na występ z okazji Dnia Mamy i Taty