• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Pszczółki

Grupa IV to dzieci 5 i 6 letnie. Nasz oddział nazywa się Pszczółki. Dzieci w wieku 5 lat charakteryzuje się dużą ciekawością świata, a w wieku 6 lat dzieci przygotowują się do nauki w szkole. Każdy dzień w przedszkolu, to nowe wyzwania i doświadczenia. 5-6-latki starają się być miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. W grupie mamy 14 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci, chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach i wycieczkach.

W grupie pracują nauczycielki : Izabela Fiutek , Justyna Kobos, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia : Bożena Janus oraz woźna oddziałowa : Mariola Zuchowicz

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZADANIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022

TEMATY KOMPLEKSOWE:

• W przedszkolu.
• Znowu w przedszkolu.
• Moja droga do przedszkola.
• Nadeszła jesień.

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

- określanie swoich zainteresowań
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści

Piosenka i wiersz do nauki Znowu w przedszkolu (piosenka) Spacer po ulicach (wiersz) I. Gdy odejdzie słoneczne, Chcemy lepiej niż rodzice ciepłe lato i wakacje już skończą się, pieszo chodzić przez ulicę. wrócą dzieci do przedszkola, Po chodniku z wielką wprawą bo w przedszkolu fajnie jest. wędrujemy stroną prawą. Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło, Gdy czerwone światło świeci w naszym przedszkolu miło płynie czas. stoją w miejscu wszystkie dzieci. Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe, Gdy świeci zielone więc tu z chęcią wraca każdy z nas. maszerują na drugą stronę II. Poznajemy literki i cyferki i wierszyków uczymy się. I śpiewamy, i tańczymy, tu jest piękny każdy dzień. Ref.: W naszym... III. Tutaj zawsze koledzy, koleżanki tak radośnie witają mnie. Co dzień świetnie się bawimy. Czy gdzieś będzie lepiej? Nie!

W miesiącu wrześniu zwracamy uwagę na zgodne uczestniczenie we wspólnych grach i zabawach.