• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Pszczółki

Nasza grupa to Pszczółki – mamy już 6 lat i w przyszłym roku idziemy do szkoły.Ten rok będzie dla nas wielkim wyzwaniem, ponieważ wkraczamy w świat liter i cyfr, aby dobrze przygotować się do roli pierwszoklasisty. Pomocne w tym zakresie będzie wykonywanie zadań w kartach pracy „Planeta dzieci”. W przedszkolu poszerzamy wiedzę, rozwijamy swoje umiejętności. Lubimy wszystkie rodzaje gier i zabaw ruchowych organizowane przez nasze panie jednak do ulubionych należą zabawy ruchowe z wykorzystaniem dywanu interaktywnego czy kodowanie z wykorzystaniem robota Dash and Doth. Chętnie poznajemy otaczający nas świat, jesteśmy twórczymi, dociekliwymi i bardzo pomysłowymi przedszkolakami. Ponadto jesteśmy odważni i weseli. Wspólnie uczymy się zasad bezpieczeństwa i zgodnego współżycia w grupie. Staramy się być samodzielni i koleżeńscy.

Nasze panie nauczycielki : Małgorzata Kajzik, Izabela Fiutek,pomoc nauczyciela Angelika Zygan oraz woźna oddziałowa : Mariola Zuchowicz

Odział pracuje od 6.30 do 16.00

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZADANIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2024

1. Nasze podróże.
2. Z kulturą za pan brat.
3. Mali odkrywcy.
3. Tajemnice świata – jestem eko.
4. Polska mój dom.

ZADANIA WYCHOWAWCZE:

- Zachęcanie do odkrywania świata.
- Kształtowanie szeroko rozumianej kultury w tym kultury osobistej.
- Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
- Kształtowanie wartości jaką jest dążenie do wiedzy.
- Poznawanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.
- Poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska.
- Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

Piosenka i wiersz

„Obietnica”

My mali Strażnicy Przyrody
Ziemio dziś obiecujemy Tobie:
Chronić twe pola i łąki. Dbać o żuki i biedronki
Chronić twe morza i wody
Nie zanieczyszczać przyrody.
Dbać o zwierzęta, rośliny
Nie znęcać się nad nimi.
Karmić, poić i podlewać
Wciąż sadzić młode drzewa.
Aby, gdy odejdziemy -
Ziemia nadal istniała
I swym wyglądem
wszystkim Raj przypominała

. „Mój dom”

Mój dom, to dom rodzinny,
Gdzie wszyscy bliscy są,
Brat, siostra, mama, tata,
To mój prawdziwy dom.
Brat, siostra, mama, tata,
To mój prawdziwy dom.
Ref. Mój dom, mój dom,
To właśnie jest mój dom,
Mój dom, mój dom,
To właśnie jest mój dom
Mój drugi dom przedszkole,
Gdzie dzieci razem są,
Tu bawię się wesoło,
Tu jest mój drugi dom.
Tu bawię się wesoło,
Tu jest mój drugi dom.
Ref. Mój dom, mój dom…
3. Mój dom to cała Polska,
Tam góry, rzeki są,
Tysiące miast i wiosek,
To Polskich dzieci dom.
Tysiące miast i wiosek,
To Polskich dzieci dom.