• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Biedronki

Bajkowa Ciuchcia Biedronki „Biedronki” chodzą do przedszkola trzeci rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. Dzieci serdecznie przyjęły nowych kolegów, którzy dołączyli do naszej grupy. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem do ogrodu, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania.

Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie są podręczniki pakietu „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Grupa III pracuje od godziny 7.30 do 15.30.

Nauczycielki pracujące w tej grupie to: Sylwia Kulińska, Monika Mikołajczyk, oraz woźna oddziałowa Beata Smorąg.

Tematyka kompleksowa na miesiąc Kwiecień 2024 dla grupy III Biedronki

Mali odkrywcy
Tajemnice świata
Jestem kulturalny
Polska mój dom

- kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy, poznawanie dla ludzkości wynalazkow
- kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej
- nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych
- kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie pojęć „ekologia, ekokultura
- poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości jaką jest miłość do ojczyzny

Piosenki i wiersze na przedstawienie z okazji świat majowych