• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Nasza oferta

Godziny funkcjonowania przedszkola: od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 16.00.

Godziny bezpłatne, w ramach, których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują między 8.00 – 13.00.

Liczba miejsc w przedszkolu – 125
Liczba oddziałów – 5
Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki : śniadanie, obiad, podwieczorek. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej oraz przyjętych programów. Realizując zadania programowe wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod i form pracy wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań , pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, warsztaty, czytanie bajek, przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, zebrania). Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Korzystamy z najnowszych programów wychowania oraz programów własnych opracowywanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami dzieci i koncepcją pracy placówki. W roku 2022/23 działamy w oparciu o :
• Program Wychowania Przedszkolnego „ Planeta dzieci” Jolanty Wasilewskiej (grupy II i III) wydawnictwa WSiP
• Program Wychowania Przedszkolnego wydawnictwa MAC autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej , Renaty Paździo ( grupy I, IV,V)
•Innowacja pedagogiczna „ W krainie emocji” – wszystkie grupy ( autor i koordynator – Agnieszka Nowak Projekt edukacyjny „Kreatywne emocje” ( grupa V)
• Projekt „Urodzinki”.
• Włączamy się również w realizację projektów i programów ogólnopolskich takich jak : Ogólnopolskim Programie Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”
• „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
• Ogólnopolska Kampania społeczna „Nasze Emocje”

Przedszkole oferuje również nieodpłatne zajęcia dodatkowe

Logopedia- zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach dzieci 2- 3 osobowych. Celem jest wykrywanie nieprawidłowości w posługiwaniu się mową , usprawnianie narządów mowy, korygowanie wad wymowy.

Religia dla dzieci z grup najstarszych dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest otwarcie się dziecka na Boga i Jego miłość. Zajęcia rytmiczno- taneczne prowadzone są dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, poznanie nowych instrumentów i układów tanecznych Wszyscy nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz licznych kursach doskonalących i dokształcających. Wychowawcy mają duże doświadczenie pedagogiczne, bogaty warsztat pracy i atrakcyjne, aktywizujące dziecko pomysły. Tworzą atmosferę spokoju, zaufania i wzajemnej życzliwości.  Przedszkole w realizacji zadań ściśle współpracuje z rodzicami, radą rodziców i środowiskiem. Opracowujemy i realizujemy „Plany współpracy z rodzicami”, dzięki którym zapewniamy rodzicom pełną informację o rozwoju dziecka oraz pomoc i wsparcie w razie potrzeb, bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka i placówki, udział w życiu przedszkola i możliwość współdecydowania o jej rozwoju. Wielu rodziców chętnie włącza się w organizację wycieczek, imprez , uroczystości, festynów, akcji charytatywnych , projektów i programów, konkursów rodzinnych, warsztatów, kiermaszy. Działa także Klub Aktywnego Rodzica”.

Współpracujemy również z instytucjami wspierającymi nasze działania m. in: Placówkami Oświatowymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Centrum Kultury, Biblioteką Miejską , Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Nadleśnictwem, Muzeum Zegarów Słonecznych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją sanitarno – Epidemiologiczną , Państwową Powiatową Strażą Pożarną, Komendą Policji, Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa „Ciuchcia Ponidzie”

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Posiadamy kalendarz uroczystości, w ramach którego planujemy zadnia na rok szkolny:
• Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka
• Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
• Andrzejki
•  Spotkanie z Mikołajem
• Wigilie grupowe
• Wigilijne spotkanie z rodzicami „Jasełka” ( grupa najstarsza)
• Dzień Babci i Dziadka
• Urodziny Przedszkola
• Bal Karnawałowy
• Dzień Wiosny
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Dziecka
• Pożegnanie starszaków z uroczystym przekazaniem proporca dzieciom młodszym.
• Festyn Rodzinny

Organizujemy ciekawe wycieczki na terenie miasta oraz do bliższych i dalszych atrakcyjnych dla dzieci miejsc, spotkania z ciekawymi ludźmi. Bierzemy udział:
• w koncertach muzycznych i wystawach na terenie przedszkola i miasta.
• konkursach , festiwalach i przeglądach między innymi w „Przeglądzie Przedszkolnych Programów Artystycznych im. Macieja Kośmidra”
• imprezach, uroczystościach i festynach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
• olimpiadach sportowych
• teatrzykach w wykonaniu aktorów akcjach charytatywnych : „ Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki” „Góra Grosza”, „Podziel się pluszakiem” „ Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt ”.