• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Rada rodziców

Rok szkolny 2021/2022:

PRZEWODNICZĄCA: Arleta Niemstak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Anna Stoksik

 SKARBNIK: Olga Niemstak

SEKRETARZ: Agnieszka Chabior

KOMISJA REWIZYJNA:

Agnieszka Sadowska

Aleksandra Wójcik

Bartosz Fatyga

CZŁONKOWIE:

Sylwia Mróz
Anna Zimierska

 Paulina Wierzchowska

Nr r-ku:25849000071000000274270001