• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Dzień Ziemi


Wpis został opublikowany: 2022-04-25 08:15

O tym jak ważne jest racjonalne korzystanie z zasobów naszej planety dzieci nie trzeba przekonywać. 22 kwietnia 2022 przedszkolaki z Bajkowej Ciuchci uczciły Międzynarodowy Dzień Ziemi różnorodnymi działaniami. Poznały teksty literackie i filmy o tematyce ekologicznej, obejrzały i współtworzyły teatrzyki kukiełkowe, brały udział w zabawach sensorycznych, rozwiązywały zagadki przyrodnicze i utrwalały zasady segregowania odpadów. Każda grupa przedszkolna wykonała inną pracę plastyczną z okazji święta niebieskiej planety. Starszaki wzięły udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, a grupa „średniaków” zasadziła nową roślinę w ogrodzie przedszkolnym. Wyjątkowy dzień został podsumowany wręczeniem dyplomów Przyjaciela przyrody lub odznak Młodego ekologa, a dzieciaki złożyły przyrzeczenie, że o Ziemię zawsze dbać będą.