• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Tydzień Kultury Języka Polskiego


Wpis został opublikowany: 2023-03-20 02:14

Z okazji XXXI Tygodnia Kultury Języka Polskiego każdą grupę odwiedziła specjalistka od języka Pani Justyna logopeda. Dzieci dowiedziały się czym jest " kultura języka" i wzięły udział w ciekawych zabawach kształtujących mowę.