• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Dzień Babci i Dzień Dziadka


Wpis został opublikowany: 2023-01-31 10:32

Między 16 a 20 stycznia w każdej grupie dzieci zaprezentowały program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem obejrzeli występ przedszkolaków. Po przedstawieniu wnuki obdarowały laurkami miłych gości i otrzymały od nich moc uścisków.