• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Międzynarodowy Dzień Kropki z artystą – plastykiem


Wpis został opublikowany: 2022-09-22 09:16

Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego pan Zbigniew Kasprzak namalował w holu Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia jędrzejowski Klasztor, Muzeum Zegarów i słoneczne kwiaty. Zgodnie z nazwą placówki wśród wizerunków znalazła się również słynna Ciuchcia. Uroczyste otwarcie części budynku z unikatowymi dziełami odbyło się 15 września 2022. Tego samego dnia świat obchodzi święto kreatywności, odwagi i współpracy, dlatego po przecięciu wstęgi artysta-malarz wziął udział w warsztatach, podczas których zarówno przedszkolaki jak i doświadczony plastyk tworzyli swe dzieła zaczynając od niepozornej plamki. Tak właśnie w Międzynarodowym Dniu Kropki spotkały się: wartości małej ojczyzny oraz otwartość na wielki świat. Dziękujemy Mistrzowi za piękny dar dla przedszkola.