• ul.11-go Listopada 113a, 28-300 Jędrzejów

Bajkowa Ciuchcia

Wycieczki, wycieczki


Wpis został opublikowany: 2022-05-24 02:38

Otwarliśmy sezon wycieczkowy... 13 maja grupa III i V zwiedziły "Oceanikę" w Chrustach . 20 maja Biedronki udały się do naszego Muzeum Zegarów , 24 grupa Pszczółki i Motylki odwiedziły Powiatową Straż Pożarną . Wrażeń było mnóstwo i to nie koniec...